Opleidingen

De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke en private organisaties. De Master Class leidt op tot gecertificeerde Functionaris Gegevensbescherming  overeenkomstig de vereisten uit de Algemene Verordening databescherming (AVG) en besteedt aandacht aan de organisatorische, en de informatie technische kant, de beveiliging, het wettelijk kader en de audit noodzakelijk voor een certificaat van de organisatie.

Naast dit programma is er een apart programma voor Assistent Functionaris Gegevensbescherming. Deze opleiding is bestemd voor organisaties die geen eigen FG nodig hebben, maar wel compliant willen zijn en van een externe FG gebruik willen maken.

Voor managers en professionals in de organisatie, die verantwoordelijk zijn of worden voor de privacy regelgeving. Deze verantwoordelijkheid vraagt om inzicht van de inrichting van de organisatie, de bijbehorende procedures en het toezicht. Dit is een zeer specifieke taak, die vraagt om een gespecialiseerde opleiding.

Logo SAF ACADEMY
Functionaris
Gegevensbescherming
Assistent Functionaris
Gegevensbescherming
Bewustwordings trainingen
Master niveau Bachelor niveau MBO+
Theorie en integrale praktijk Praktijk georiënteerd Praktijk georiënteerd
Drie seminars van 6 dagdelen, plus voorbereidende studie en afsluitend werkstuk Twee seminars van twee dagdelen, plus voorbereidende studie Webinar + elektronisch materiaal
Totaal 276 uur studie

(10 European Credit Points)

Totaal 40 uur studie 1 uur Webinar, 2 uur voorbereiding
Inclusief studiemateriaal en
voorzieningen
Inclusief studiemateriaal en voorzieningen Inclusief studiemateriaal en voorzieningen

Opleidingen worden aangeboden op drie niveaus.

Certificering (Assistent) Masterclass FG

Bij een voldoende beoordeling van het eindwerkstuk ontvangt een deelnemer aan de masterclass FG een certificaat van een geaccrediteerde instelling en wordt u ingeschreven in het register FG. Nederland kent  op dit moment nog geen formeel centraal register voor de FG’ers. SAF VISUAL is in nauw overleg met de Europese autoriteiten en toezichthouders om te komen tot een (Europees) FG register en het vaststellen van de eindtermen van opleidingen zoals de hierboven beschreven opleiding.

SAF VISUAL biedt daarnaast de mogelijkheid tot Europese AVG/GDPR bedrijfscertificering van producten en diensten van organisaties.

Bewustwording

Privacy management op grond van de AVG binnen de organisatie vraagt een verhoogt bewust zijn van alle medewerkers die te maken krijgen met het verwerken van persoonsgegevens. Bewustwordingstrainingen vormen dan ook een belangrijk onderdeel van aantoonbare privacy compliance voor organisaties.

Via een set AVG Webinars wordt de deelnemer met de noodzakelijke basisinformatie bekend gemaakt. Onderdeel van de Webinars zijn toetsen die maken dat de medewerker die de Webinar volgt zelf kan vaststellen of hij of zij de informatie heeft begrepen. Om zeker te zijn dat deze informatie ook daadwerkelijk wordt gebruikt en al juist toegepast is, zijn er middagen periodiek georganiseerd. In een groep van ongeveer minimaal 10 deelnemers/ medewerkers wordt op basis van casuïstiek (eigen ervaringen) de informatie besproken en komt de toepassing aan de orde.