Alles over de AVG

De AVG is een vervanging van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp regelt hoe er in Nederland met persoonsgegevens om moet worden gegaan. Door de enorme versnelling van technische ontwikkelingen, bestond er in Europa een behoefte om deze wet up-to-date te maken voor alle Europese landen. Daarom is vanaf 25 mei 2018 de AVG van kracht, die zich richt op alle organisaties en burgers binnen de Europese Unie.

Kort samengevat heeft de verordening twee gevolgen: Europese burgers krijgen meer rechten en Europese organisaties krijgen meer verplichtingen. Concreet mogen organisaties geen persoonsgegevens meer verwerken,
Daarnaast moeten organisaties expliciet kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze met welk doel verwerken. Wanneer een klant contact opneemt met een organisatie en vraagt wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt, moet de organisatie hier transparant over zijn en de informatie delen.

Voor organisaties betekent dit dat zij op 25 mei 2018 aantoonbaar AVG compliant moeten zijn. Dit geldt voor alle Europese organisaties.

SAF VISUAL PMS ART©

Om organisaties te helpen met de voorbereiding op de AVG heeft SAF VISUAL een bewezen methodiek ontwikkeld, de SAF VISUAL PMS ART methodiek. Daarin is jarenlange expertise, onderzoek en tooling met betrekking tot de wet, management- en projecttheorie en implementatie praktijk van klanten vertaald in een flexibele aanpak en draaiboek. Het doel van deze methode is dat betrokken medewerkers in de organisatie efficiënt, deskundig en op basis van de wet de juiste praktijkstappen nemen. De SAF VISUAL PMS ART methodiek gaat uit van het systematisch doorlopen van 5 modulaire blokken, conform het Plan Do Check Act Principe.

A. Aantoonbaar maken van 3 werkpakketten en processen
B. Beleidskader
C. PMS ART Draaiboek®
D. Rapportage
E. Audit & Periodieke controle

Wilt u de volledige wettekst er op na lezen?

Deze staat gepubliceerd op
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…
(Wordt als PDF gedownload)

Volg onze webinar op SkillsTown

SAF VISUAL heeft in samenwerking met SkillsTown een reeks webinars opgenomen waarin we alles vertellen over de AVG en hoe u dit met ons kunt aanpakken. De webinarreeks bestaat uit drie uitzendingen van ieder een half uur:

  1. Het eerste onderdeel gaat in op de wettelijke verplichtingen en nieuwigheden van de AVG voor organisaties.
  2. Het tweede onderdeel gaat in op de voorbereidingen die een organisatie moet treffen om AVG compliant te werken. Denk hierbij aan het opzetten van een beleidskader, de AVG werkprocessen en het verbeterplan.
  3. Het derde en tevens laatste onderdeel gaat in op de implementatie, het beheer en het behouden van continuïteit. Je leert hoe je de maatregelen kunt implementeren, monitoren en actueel kunt houden.

De SAF VISUAL PMS ART©

Een samenvatting van de bewezen methodiek

De SAF VISUAL PMS ART© methodiek gaat uit van het systematisch doorlopen van 5 modulaire blokken.